Funkcionality a péče

Na hodinky PULSAR je stanovena mezinárodní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po předložení záručního listu bezplatně odstraněny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek).Škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením se na poskytnutou záruku nevztahují.

V případě, že vlastníte vodotěsné hodinky a použijete je ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat v autorizovaném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění. Reklamaci v době záruky uplatňujte v prodejně, kde jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme dbejte pokynů správného používání uvedených dále.

Vodotěsnost

Nevodotěsné hodinky

Pokud na zadní části pouzdra Vašich hodinek není napsáno ”WATER RESISTANT” (VODOTĚSNÉ), Vaše hodinky nejsou vodotěsné, a měli byste zamezit jakémukoliv kontaktu s vodou, aby nedošlo k poškození strojku. Pokud se hodinky namočí, doporučujeme je nechat zkontrolovat autorizovaným prodejcem Pulsar nebo servisním centrem. 

Vodotěsnost (3 bary)

Pokud je na zadní části pouzdra napsáno ”WATER RESISTANT” (VODOTĚSNÉ), Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 3 barů, což znamená náhodný kontakt s cákající vodou nebo deštěm, ale nebyly navrženy pro nošení při plavání nebo potápění. 

Vodotěsnost (5 barů)*

Pokud je na zadní části pouzdra napsáno ”WATER RESISTANT 5 BAR” (VODOTĚSNÉ DO TLAKU 5 BARŮ) Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 5 barů, a jsou vhodné pro nošení při plavání, jachtingu a sprchování. 

Vodotěsnost (10 barů/15 barů/20 barů)*

Pokud je na zadní části pouzdra napsáno ”WATER RESISTANT 10 BAR”, ”WATER RESISTANT 15 BAR” nebo ”WATER RESISTANT 20 BAR” Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 10, 15 nebo 20 barů, a jsou vhodné pro nošení při koupání nebo šnorchlování, ale nikoli při přístrojovém potápění. Při přístrojovém potápění doporučujeme nosit potápěčské hodinky PULSAR. 

* Před používáním hodinek vodotěsných do 5, 10, 15 a 20 barů ve vodě zkontrolujte, že korunka je úplně zamáčknutá. Nemanipulujte s korunkou ve vodě, nebo pokud jsou hodinky mokré. Po použití v mořské vodě hodinky opláchněte sladkou vodou a kompletně usušte.

* Při sprchování s hodinkami vodotěsnými do 5 barů nebo koupání s hodinkami vodotěsnými do 10, 15 nebo 20 barů dbejte na následující:

  • Nemanipulujte s korunkou, pokud jsou hodinky mokré.
  • Při ponechání hodinek v teplé vodě se můžou hodinky začít mírně předcházet nebo zpožďovat. Toto se ovšem upraví po návratu hodinek do normální teploty.

Upozornění: Tlak v barech je zkušební tlak a nekoresponduje vždy se skutečnou hloubkou ponoru, protože pohyby při plavání obvykle tlak v dané hloubce zvyšují. Při potápění s hodinkami byste měli být obezřetní.

Alergické reakce

Vzhledem k tomu, že pouzdro i pásek jsou v přímém kontaktu s pokožkou, je důležité je pravidelně čistit. V opačném případě může dojít ke znečištění rukávu košile a u jedinců s citlivou pokožkou k výskytu vyrážky. Možné alergické reakci zamezíte nošením hodinek tak, že mezi nimi a pokožkou zůstane určitá vůle. Pokud se Vám na zápěstí objeví vyrážka, přestaňte hodinky nosit a obraťte se na lékaře.

Chemikálie

Nevystavujte hodinky kontaktu s rozpouštědly, rtutí, kosmetickými spreji, čisticími prostředky, lepidly a barvami. Mohlo by dojít ke změně barvy nebo kvality či poškození pouzdra, pásku a dalších částí.

Magnetismus

Silný magnetismus má na hodinky negativní vliv. Udržujte je z dosahu magnetických předmětů.

Nárazy a vibrace

Hodinky lze nosit při běžných sportovních aktivitách, ale buďte obezřetní, aby neutrpěly pád nebo náraz do tvrdého povrchu.

Teplota

Vaše hodinky jsou nastaveny tak, aby byla při normální teplotě zajištěna konstantní přesnost.

Servis

Pokud budou Vaše hodinky PULSAR vyžadovat opravu nebo servis, více informací najdete na přiloženém ZÁRUČNÍM LISTU.

Opatření týkající se ochranného filmu na zadní části pouzdra

Pokud mají Vaše hodinky na zadní části pouzdra ochranný film a/nebo nálepku, před používáním hodinek je sloupněte.

Péče o pouzdro a pásek

Abyste zamezili možnému rezivění pouzdra a pásku způsobenému prachem, vlhkostí a potem, pravidelně je otírejte měkkou suchou látkou.